ATT TÄVLA FÖR SLAGSKEPPET

Slagskeppet erbjuder stora möjligheter för alla som vill satsa på att tävla. Vi har en omfattande tävlingsverksamhet i egen regi samt deltar på regelbunden basis i andra tävlingar. Vi åker regelbundet till Finland och tävlar genom ett, sedan många år tillbaka, etablerat tävlingssamarbete.


GENERELLT

En gång per månad arrangerar Slagskeppet egna tävlingar i klubblokalen.
Två gånger i månaden deltar vi i andra klubbtävlingar.
En gång varannan eller var tredje månad åker vi över till Finland och tävlar.

Vi försöker alltid delta i svenska mästerskapen och andra mästerskapstävlingar.
Vi tävlar enbart i mästerskap sanktionerade av IFMA på amatörnivå.


TEAM STYLE A-KLASS

Vad erbjuder Slagskeppet dig som medlem i Team Style?

Du får regelbundet enskild privatträning med någon av våra huvudtränare.
Du får resor och uppehälle betalt vid alla matchresor och matchtillfällen
Du får specifika träningsscheman planerade efter hur ditt tävlingsschema ser ut.
Du får stöttning med kostråd och kostupplägg för att kunna prestera ditt yttersta.
Du får hjälp med kontraktering av sponsorer
Vi erbjuder ekonomisk rådgivning för långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande.
Vi erbjuder dig möjligheten att gå av klubben finansierad domarkurs, då vi menar att kunskap om reglerna är en förutsättning för att kunna tävla riktigt framgångsrikt.

Vad krävs av dig som medlem i Team Style?
Du har vunnit något av följande mästerskap; SM, NM, EM, VM (A eller B-klass) och du har gått minst 10 fullkontaktmatcher (A-C).
Du ska behärska teknikerna (armbågar och knä mot huvudet) för att kunna tävla i A-klass.
Du ser dig själv som en professionell elitidrottare och lever ditt liv därefter. Detta innebär att själv ta ansvar för att sköta din träning, kost och vila efter det upplägg du och ansvarig tränare kommit överens om.
Du har tecknat elitkontrakt med Slagskeppet och är införstådd med de krav som ska uppfyllas.
Du är införstådd i att du tjänar som en förebild för ungdomar och andra medlemmar i klubben och bör tänka på att agera därefter, både i träningslokalen och utanför.


B & C KLASS

Du som tävlar på den här nivån behöver följande.
Du måste ha ett tävlingskort. Det betalar du för själv och skaffar själv här:
http://www.budokampsport.se/ansök-om-tävlingskort
Du ska vara inskriven i vår tavlingsgrupp.
Du anmäler ditt intresse för varje kommande matchtillfälle genom att anmäla dig till matchningsansvarig.
Du ska hålla din träning på en hög nivå och träna regelbundet.
Du ska teckna ett amatörfighterkontrakt med Slagskeppet


D KLASS

Du måste ha ett tävlingskort. Det betalar du för själv och skaffar själv här:
http://www.budokampsport.se/ansök-om-tävlingskort
Du ska vara inskriven i vår tavlingsgrupp och stämt av med ansvarig tränare att du är mogen för att gå din första tävling.
Du anmäler ditt intresse för varje kommande matchtillfälle genom att anmäla dig till matchningsansvarig.
Du ska hålla din träning på en hög nivå och träna regelbundet.


DIPLOM

Du måste ha ett tävlingskort. Det betalar du för själv och skaffar själv här:
http://www.budokampsport.se/ansök-om-tävlingskort
Du ska vara inskriven i vår tavlingsgrupp och stämt av med ansvarig tränare att du är mogen för att gå din första tävling.
Du anmäler ditt intresse för varje kommande matchtillfälle genom att anmäla dig till matchningsansvarig.
Du ska hålla din träning på en hög nivå och träna regelbundet.