Träna på Slagskeppet

Vecka 03

Mon 17/01

 1. THAI ALL LEVELS

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan).

  Vid intresse finns möjlighet att prova på sparring. Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken).

  Instruktör: Malke

 2. NEXT GENERATION Provträning

  Thaiboxning ungdomar cirka 12–15 år; alla nivåer (mer info på hemsidan). Träningen är nivåindelad där "Advanced" avslutar passet med sparring/clinch och nybörjare/motionärer av slutar med fys. Övrig träning sker tillsammans.

  För att delta i "Advanced" krävs utrustning: boxningshandskar, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken). Fråga instruktören vilken storlek på handskarna som är att föredra.

  Instruktör: Peter L, Felix

 3. THAI FIGHTING

  Thaiboxning avancerad nivå. Sparring ingår (boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (mer info på hemsidan).

  För att få delta i denna grupp har du fått en inbjudan av en av huvudinstruktörerna.

  Instruktör: Anna H

 4. THAI ALL LEVELS

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan).

  Instruktör: Anna H

 1. GYMMET

  Bemannat reception: 12:00-20:00

Tue 18/01

 1. THAI STEP1

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan).

  Vid intresse finns möjlighet att prova på sparring efter passet (ca 30 min). Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken).

  Instruktör: Magnus B

 2. Nybörjarsparring

  Introduktion till sparring primärt för dem som tränat passet innan.

  Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken).

  Instruktör: Magnus B

 1. GYMMET

  Bemannat reception: 12:00-20:00

Wed 19/01

 1. THAI ALL LEVELS

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan).

  Vid intresse finns möjlighet att prova på sparring. Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken).

  Instruktör: Peter L

 2. NEXT GENERATION Provträning

  Thaiboxning ungdomar cirka 12–15 år; alla nivåer (mer info på hemsidan). Träningen är nivåindelad där "Advanced" avslutar passet med sparring/clinch och nybörjare/motionärer av slutar med fys. Övrig träning sker tillsammans.

  För att delta i "Advanced" krävs utrustning: boxningshandskar, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken). Fråga instruktören vilken storlek på handskarna som är att föredra.

  Instruktör: Peter L

 3. THAI FIGHTING

  Thaiboxning avancerad nivå. Sparring ingår (boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (mer info på hemsidan).

  För att få delta i denna grupp har du fått en inbjudan av en av huvudinstruktörerna.

  Instruktör: Ali R

 4. THAI ALL LEVELS

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan).

  Instruktör: Ali R

 1. GYMMET

  Bemannat reception: 12:00-20:00

Thu 20/01

 1. Thailokalen abonnerad

 2. THAI STEP1

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan). Vid intresse finns möjlighet att prova på sparring efter passet (ca 30 min). Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken). Instruktör: Magnus B

 3. Nybörjarsparring

  Introduktion till sparring primärt för dem som tränat passet innan. Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken). Instruktör: Magnus B

 1. GYMMET

  Bemannat reception: 12:00-20:00

Fri 21/01

 1. Thailokalen abonnerad

 2. THAI ALL LEVELS

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan).

  Vid intresse finns möjlighet att prova på sparring. Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken).

  Instruktör: Peter L

 3. THAIKIDZ (Beg & Adv)

  Thaiboxning för barn mellan cirka 7–11 år; alla nivåer (mer info på hemsidan).

  Träningen är nivåindelad där "Advanced" också tränar/leker sparring/clinch. Gruppen delas på plats. Instruktören avgör om barnen är mogna för advanced eller inte.

  För att delta i "Advanced" krävs utrustning: boxningshandskar, benskydd, susp samt tandskydd (mer info på hemsidan). Fråga instruktören vilken storlek på handskarna som är att föredra.

  Instruktör: TBA

 1. GYMMET

  Bemannat reception: 12:00-19:00

Sat 22/01

 1. ÄNGLARNA (girls only)

  Thaiboxning för tjejer för alla nivåer, alla åldrar (mer info på hemsidan).

  Instruktör: Peter L

 2. SPARRING STEP2 & TÄVLING

  Thaiboxning, sparring ingår (boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (mer info på hemsidan).

  För att nyttja passet till sparring förutsätts alla deltagare ha värmt upp till passet startar (notera att detta måste ske utanför lokalen).

  För att få delta i denna grupp har du fått en inbjudan av en av huvudinstruktörerna.

  Instruktör: Peter L

 3. THAI ALL LEVELS, NEXT GENERATION ADVANCED

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer samt Next Generation Advanced (mer info på hemsidan).

  Vid intresse finns möjlighet att prova på sparring efter passet (ca 30 min). Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken).

  Instruktör: Teemu

 1. GYMMET

  Bemannat reception: 10:00-15:00

Sun 23/01

 1. Thailokalen abonnerad (IFK FRI)

  Instruktör: Ivan

 2. THAI STEP1

  Thaiboxning för nybörjare, motionärer (mer info på hemsidan).

  Instruktör: Ivan S

 3. THAIKIDZ (Beg)

  Thaiboxning för barn mellan cirka 7–11 år; alla nivåer (mer info på hemsidan).

  Instruktör: Erik E, Erik C

 4. INTRO SPARRING STEP1

  Thaiboxningssparring för nybörjare, introduktion och grunder.

  Observera att utrustning inte finns att låna p.g.a. smittrisken. För att få delta krävs boxningshandskar min 14 Oz men väger du över 75 kg min 16 Oz, benskydd, susp samt tandskydd (finns att köpa i butiken).

  Instruktör: Ivan S

 5. THAIKIDZ (Beg)

  Thaiboxning för barn mellan cirka 7–11 år; alla nivåer (mer info på hemsidan). Lokalen delas med STEP1, dvs. föräldrar kan träna samtidigt bredvid.

  Instruktör: Erik C, Erik E

 1. GYMMET

  Bemannat: 12:00-15:00